Консуматив
Устройство PA-210 TL-410 TL-410H TL-410X DL-410
P2500 *
P2500W *
P3300DW * * * *
M6500 *
M6500W *
M6550NW *
M7100DW * * * *
M7200FDW * * * *
M7300FDW * * * *
PD-219 TL-425H TL-425X TL-425U DL-425X
P2509W *
M6509 *
M6509NW *
P3305DW * * * *
M7105DW * * * *
TL-5120 TL-5120H TL-5120X DL-5120
BP5100DN * * * *
CTL-2000HK CTL-2000HC CTL-2000МC CTL-2000HY CWT-2000
CM2200FDW * * * * *
CP2200DW * * * * *

Информация за потребителите, закупили си печатащи устройства с марката PANTUM  относно консумативите, с които е окомплектовано устройството при закупуването им

 

Всички принтери се предлагат окомплектовани с тонер касета при серии P25XX, M65XX и тонер касета и  барабанен модул при серии  P33XX, M7XXX.

Моля, обърнете внимание на това, че тонер касетите в принтерите при първоначалното им закупуване са с така наречените „СТАРТОВИ ТОНЕР КАСЕТИ“, или това са касети с ограничен ресурс на копията.

При моделите P2500, P2500w, M6500, M6500W, M6550NW стартовата касета е с ресурс на копията 700 стр, при 5% запълненост на листа, което означава приблизително  12 до 14 пълни реда текст с размер 11.

Моля, имайте предвид, че печатът на изображения ще увеличи използването на количеството тонер, дори и изображението да е разположено в същото пространство на листа като текста.

При моделите  P3300DW, M7100DW, M7300FDW, M7200FDW/ стартовата тонер касета е за 1500 копия при 5% запълненост на листа. Друм (барабанните) модули при тези устройства са с пълния си капацитет от 12 000 копия.

При моделите от Infinite Сериите: P2509/2509W/M6509/M6509W стартовата тонер касета е с пълен капацитет от 1600 страници при 5% запълненост на листа.

При модели P3305DW/M7105DW стартовата тонер касета е за 3000 страници. Барабанните модули са за по 25000 страници.